Boštjan Trilar je v življenju deloval na različnih področjih in si pridobival različne življenjske in poslovne izkušnje.  Veliko strast in veselje so mu potovanja po celem svetu, do sedaj je obiskal kar 86 držav in je na to dejstvo izredno ponosen. Tako v poslovnem kot privatnem življenju in potovanjih poskuša uživati vsak trenutek, prisega na pozitivno energijo, zdrav način življenja in pa širjenju duhovnih obzorij.

Trenutno je zaposlen kot direktor Medicinskega centra Barsoso. Pred leti je je pridobil licenco za voditelja izobraževanj pri Gustav Käser Trainig International. Izobraževal in izpopolnjeval se je na  področjih komunikacije in javnega nastopanja, proučevanja človeških vedenjskih vzorcev ter osebnostnih profilov in predvsem na področju vodenja in upravljanja tako poslovnih sistemov kot človeških virov. Vse te izkušnje je s pridom uporabljal pri svojem delu in tudi v svoji politični karieri kot župan Mestne občine Kranj.

Častni meščan Carigrada

V svoji dolgoletni poslovni karieri je uvažal avtomobile znamke Ford iz Avstrije, bil direktor marketinga na Summit motors in direktor marketinga na Avto Triglav (Autocommerce). Kot direktor Toyote Slovenija in kot regionalni direktor prodaje in marketinga Toyote Adria (Toyota Tshusho Corporation) se je še dodatno dokazoval na področju vodenja in upravljanja.

Odprtost – temeljna zahteva človečnosti - Časnik

Bogate izkušnje iz poslovnega sveta je prenesel tudi v javno upravo. Leta 2014 je ustanovil stranko Več za Kranj in postal njen prvi predsednik. Na listi te stranke je bil leta 2014 je bil izvoljen za župana in v tej vlogi kasneje postal predsednik Sveta gorenjske regije. Leta 2015 je postal častni meščan Carigrada, pobratenega mesta Mestne občine Kranj, prav tako je leta 2016 je postal častni meščan Zemuna.

Povezljivost in pozitivnost osnova za boljše in kvalitetnejše življenje

Kot zanimivost naj omenimo, da je v funkciji župana leta 2018, skupaj s kranjskima podjetjema 3fs in Bitstamp slovesno odprl prvi spomenik blockchain tehnologijam na svetu.  Spomenik na simbolni ravni predstavlja tudi vse tisto, v kar Boštjan Trilar verjame in se v življenju trudi doseči: odprtost do novega in sveta, povezljivost, pozitivnost  in transparentno delovanje, kar je osnova za boljše in kvalitetnejše življenje v prihodnosti.